ტრენინგები

მალე! VIPR Club  გაიგე მეტი

``ვიპიარი„ მალტაზე არსებული კომპანიის „ K Studio Malta Limited `` ის

ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, რომელიც ახორციელებს

საერთაშორისო ტრენინგებსა და პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე,

ესპანეთში/მარბეა, შვეიცარია, პალერმო, კალაბრია

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია და ლიდერი უნარ-ჩვევები

ტრენინგი მოიცავს, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. ტრენინგის მიზანია,

კომუნიკაციის ძირითადი მიმართულებების, უნარ-ჩვევებისა და მნიშვნელოვანი ასპექტების

გაცნობა, განვითარება, რათა მსმენელებმა შეძლონ ეფექტური კომუნიკაციების წარმართვა,

მომლაპარაკებების გამართვა, საკუთარი თავის წარმოჩენა, ინფორმაციის სწორად მიწოდება, რაც

მნიშვნელოვანია წარმატების მისაღწევად.

ტრენინგის თემატიკა:

• კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები;

• ეფექტური კომუნიკაციის მართვის ძირითადი ასპექტები;

• კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები;

• ადამიანის ადაპტაცია სოციუმში;

• ლიდერობა, ლიდერი უნარ-ჩვევები;

• ლიდერი, გუნდი, გუნდის ეფექტურო ფუნქციონირება;

• არავერბალური კომუნიკაცია;

• ემოციების , სტრესული სიტუაციების მართვა;

• ეფექტური გადაწყვეტილებები, პრობლემის იდენტიფიკაცია.

ტრენინგს წარუძღვება: აკადემიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,:

თამაზ ბუთხუზი. ბატონი თამაზი, გახლავთ ტრენინგისა და ღონისძიებათა მართვის

საკონსულტაციო ცენტრის „VIPR" ექსპერტ- კონსულტანტი.

გაიცემა სერტიფიკატი. წარმატებული სტუდენტები სტაჟირებას გაივლიან კომპანია „VIPR"

-ის მიერ გახორციელებულ ღონისძიებებსა და საერთაშორისო პროექტებში. მიიღებენ

სარეკომენდაციო წერილს.

ორი და მეტი ტრენინგის გავლის შემდეგ „„VIPR" ის მსმენელები მიიღებენ 15 % ფასდაკლებებს.

კურსის ხანგრძლივობა: 16 აკადემიური საათი (კვირაში სამი შეხვედრა: ორშაბათი, 19 სთ,

ოთხშაბათი 19 სთ, შაბათი 16 სთ. კურსის ხანგრძლივობა: 2 საათი,

კურსის ღირებულება: 300 ლარი ( გადახდა ეტაპობრივად)

მდებარეობა: თაბუკაშვილის 19

ელ. ფოსტა: viprfuture@gmail.com

ტელეფონი: 599 94 66 05 / 2 98 40 54


``ვიპიარი„ მალტაზე არსებული კომპანიის „ K Studio Malta Limited `` ის

ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, რომელიც ახორციელებს

საერთაშორისო ტრენინგებსა და პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე,

ესპანეთში/მარბეა, შვეიცარია, პალერმო, კალაბრია ..

`„ VIPR`/მალტის წარმომადგენლობა გთავაზობთ ინტეგრირებულ ტრენინგს

( სტაჟირებით)

„საზოგადოებასთან ურთიერთობა( PR) და ეფექტური კომუნიკაცია

„ ადამიანური რესურსების მართვა„ ( HRM)

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ

სავარჯიშოებს. კურსის მიზანია, პიარ-მენეჯმენტის, ღონისძიებათა

მართვის მარკეტინგული კომუნიკაციების უნარის სისტემის

საფუძვლების სწავლება, თანამედროვე პიარ-ტექნოლოგიების,

ბრენდის ფორმირების ზოგადი მექანიზმების გაცნობა. პრაქტიკული

რეკომენდაციების მიწოდება. ტრენინგზე მსმენელები გაეცნობიან

ყველა იმ მეთოდს, მექნიზმს, რომელიც მნიშვნელოვანია

ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებების წარმატებით

გასახორციელებლად.

PR ექსპრეს - კურსის თემატიკა:

პიარის ზოგადი მიმოხილვა;

პიარ-ინსტრუმენტები;

პიარის მიზანი, პიარ-სპეციალისტის ფუნქციები; პიარის პროცესების

მართვა:

პრობლემის განსაზღვრა, დაგეგმვა, პროგრამირება;

პრ სტრატეგია;

საზოგადოებასთან ურთიერთობა;

მარკეტინგული კომუნიკაციები;

იმიჯი, იმიჯის შექმნა;

კრიზისული პიარის მართვა;

მასმედიასთან ურთიერთობა; ( პრესრელიზი)

ეფექტური კომუნიკაცია და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების

გამომუშავება;

საჯარო გამოსვლები და პრეზენტაციის უნარები;

კვლევები; (კონტენტ ანალიზი, SWOT ანალიზი, ფოკუს ჯგუფები . .

)

ღონისძიებების, კონფერენციების, ფორუმების, ფესტივალების

მოწყობა და მათი ორგანიზება;

HRM

ადამიანური რესურსების მიზანი, ფუნქცია;

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა;

ორგანიზაციის პროექტირება;

სტრატეგიული დაგეგმვა;

სამუშაოს ანალიზი, არსი და მისი მნიშვნელობა;

პერსონალის მართვის ეფექტიანი სისტემის შექმნა;

პერსონალის მოზიდვა, შერჩევა, გასაუბრება და ატესტაცია;

კორპორატიული კულტურა;

შიდა პიარი; ( იმიჯი)

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები;

სამუშაოს შესრულების შეფასების მეთოდები და მართვა;

ლიდერობა;

თანამშრომლებთან ურთიერთობების ეფექტურად წარმართვის

მეთოდები;

ორგანიზაციული კონფლიქტი/სტრესის მართვა;

მოტივაციის სისტემის განსაზღვრა;

ტრენინგების სისტემის ორგანიზება და მართვა.

ტრენერი: კომპანია „ VIPR„ -ის დამფუძნებელი/დირექტორი,

„ EuroGeorgia- Malta``დამფუძნებელი, PR- კომუნიკაციების

სპეციალისტი, საერთაშორისო ტრენერი, ირინა ცერცვაძე.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

წარმატებული მსმენელები სტაჟირებას გაივლიან კომპანია „ VIPR - ის

მიერ გახორციელებულ საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში.

კურსის ხანგრძლივობა: 20 აკადემიური სთ

ლექციის ხანგრძლივობა- 2 სთ.

დღეები და საათები მორგებული იქნება მსმენელთა ინტერესების

გათვალისწინებით.

ტრენინგის ღირებულება: 370 ლარი. ( გადახდა ეტაპობრივად)

დაგვიკავშირდით: 5 99 94 66 05 2 98 40 54

მისამართი: თაბუკაშვილის # 19


ტრენინგისა და ღონისძიებათა მართვის საკონსულტაციო ცენტრი „VIPR"

გახლავთ მალტაზე არსებული კომპანიის - „K-STUDIO MALTA LIMITED" -ის

ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც ახორციელებს

ტრენინგებსა და პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე, ესპანეთში/მარბეა,

შვეიცარია, პალერმო . .

„ გაყიდვები და ეფექტური მომსახურება„

კურის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს მომხმარებელთან

ურთიერთობას სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენებით, პრეზენტაციას,

გაყიდვების მართვას და ეფექტურ მომსახურებას.

ტრენინგი მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ ასვე ჯგუფურ

სავარჯიშოებს.

ტრენინგის თემატიკა:

• საზოგადოებასთან ურთიერთობების ხელოვნება

• გაყიდვების არსი

• მოქმედი ფაქტორები

• პროდუქტი და მისი ფასი

• გაყიდვის ფორმები

• ფასეულობა

• მომხამრებელთა ტიპები

• ქცევის პრინციპები

• მომსახურების სტანდარტები

• პროდუქციის მიწოდების გზები

• გაყიდვების ფსიქოლოგია

• კონფლიქტური სიტუაციების მართვა

• მოლაპარაკებისა და დარწმუნების ხელოვნება

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი

ტრენერი: კომპანია „ VIPR„ -ის დამფუძნებელი/დირექტორი,

„ EuroGeorgia- Malta``დამფუძნებელი, PR- კომუნიკაციების სპეციალისტი, საერთაშორისო

ტრენერი, ირინა ცერცვაძე.

კურსის ჩატარების დღეები და საათები მორგებული იქნება მსმენელთა

ინტერესების გათვალისწინებით.

კურსის ხანგრძლივობა . . 14 აკადმიური საათი

ღირებულება - 230 ლარი ( გადახდა ეტაპობრივად)

დაგვიკავშირდით: 5 99 94 66 05 2 98 40 54

მისამართი: თაბუკაშვილის # 19


``ვიპიარი„ მალტაზე არსებული კომპანიის „ K Studio Malta Limited `` ის

ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, რომელიც ახორციელებს

საერთაშორისო ტრენინგებსა და პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე,

ესპანეთში/მარბეა, შვეიცარია, პალერმო, კალაბრია

`` Fashion` მერჩენდაიზინგი„

კომპანია „ ვიპიარი„ გთავაზობთ პირველ საგანმანათლებლო პროგრამას

საქართველოში:

„ Fashion მერჩენდაიზინგს„ რომელიც ანიჭებს დამატებით სპეციალიზაციას - Fashion

მერჩენდაიზერი.

Fashion - მერჩენდაიზინგი ვაჭრობის ახალი მარკეტინგული ტექნოლოგიაა, რომელიც

მიმართულია ქსელში პროდუქციის წარმატებულ წარმოჩენაზე. ვიზუალური

მერჩენდაიზინგის ინსტრუმენტების სწორად ამოქმედება ხელს უწყობს გაყიდვების

მოცულობის გაზრდას დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის გარეშე.

Fashion - მერჩენდაიზინგი, როგორც სასწავლო კურსი არის ინტეგრირებული დისციპლინა,

რომელიც ასწავლის კომუნიკაციასა და სივრცობრივი გარემოს ორგანიზებას, ინტერიერის

დიზაინს, კოლორისტიკას( ფერთამცოდნეობა), სტილის ისტორიას, მუსიკას, ფსიქოლოგიას

და სერთო მცნებას „დიზაინი„ მთლიანობაში . . . .

ტრენინგს წარუძღვება: თბილისის სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი:

ქალბატონი, ნინო მგალობლიშვილი

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი

ტრენინგის ხანგრძლივობა 18 აკადემიური საათი;

ტრენინგის ღირებულება: - 270 ლარი (გადახდა ეტაპობრივად)

დღეები და საათები მსმენელთა ინტერესის გათვალისწიებით

კურსის ხანგრძლივობა . . 14 აკადმიური საათი

დაგვიკავშირდით: 5 99 94 66 05 2 98 40 54

მისამართი: თაბუკაშვილის # 19


ტრენინგისა და ღონისძიებათა მართვის საკონსულტაციო ცენტრი „VIPR"

გახლავთ მალტაზე არსებული კომპანიის - „K-STUDIO MALTA LIMITED" -ის

ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც ახორციელებს

ტრენინგებსა და პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე, ესპანეთში/მარბეა,

შვეიცარია, პალერმო . .

ინტეგრირებული ტრენინგი: ( 5 ტრენინგი პროფესიონალებთან ერთად)

ორგანიზციული მართვა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელოვნება.

 

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს.

კურსის მიზანია, მსმენელს გააცნოს ყველა ის პრაქტიკული რეკომენდაცია და

მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის მართვის წარმატებით

გასახორციელებლად როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ დისციპლინებს:

საზოგადოებასთან ურთიერთობა ( PR)

ადამიანური რესურსების მართვა ( HRM)

კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკების

ხელოვნება;

დროის მართვა;

ბიზნეს ფსიქოლოგია

ტრენინგის გავლის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

ტრენერები: ტრენერი: კომპანია „ VIPR„ -ის დამფუძნებელი/დირექტორი,

„ EuroGeorgia- Malta``დამფუძნებელი, PR- კომუნიკაციების სპეციალისტი,

საერთაშორისო ტრენერი, ირინა ცერცვაძე.

პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის „ პიკის„ დამფუძნებელი

ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე

კურსის ხანგრძლივობა: 24 აკადემიური საათი.

კურსის ღირებულება: 390 ლარი ( გადახდა ეტაპობრივად)

ტრენინგის დღეები და საათები მორგებული იქნება

მსმენელთა ინტერესების გათვალისწინებით

მდებარეობა: თაბუკაშვილის 19

ელ. ფოსტა: viprfuture@gmail.com

ტელეფონი: 599 94 66 05 / 2 98 40 54


კომპანია „ VIPR„ შეთავაზება სკოლის დირექტორებს,

საბავშვო ბაგა -ბაღების გამგეებს . .

ტრენინგისა და ღონისძიებათა მართვის საკონსულტაციო ცენტრი „VIPR", გახლავთ მალტაზე არსებული კომპანიის - „K-STUDIO MALTA LIMITED" -ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელიც ახორციელედს ტრენინგებსა და საერთაშორისო პროექტებს: საქართველოში, მალტაზე, შვეიცარიასა და ესპანეთის ქალაქ მარბეაში.

საზოგადოებრივი ურთიერთობები და ადმინისტრაციული მართვა„

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. ტრენინგი განკუთვნილია როგორც სკოლის, ბაღის დირექტორებისთვის. ასევე დირექტორობის მსურველი კანდიდატების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. კურსის მიზანია, სკოლების, ბაღების მეთოდოლოგიური და ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესება, თანამედროვე მართვის სტრატეგიების , ეფექტური კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების გამომუშავება. ტრენინგზე მსმენელები გაეცნობიან ყველა იმ მეთოდს, მექანიზმს, რომელიც მნიშვნელოვანია საჯარო თუ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმატებული მართვისთვის. 

კურსის თემატიკა:

საზოგადოებასთან ურთიერთობა ;

ეფექტური კომუნიკაციების მართვა;

სასწავლო დაწესებულების მართვის სისტემები და ხელმძღავენელთა ტიპები;

სასწავლო პროცესის ორგანიზება;

იმიჯი, იმიჯის შექმნა; 

კრიზისული სიტუაციებისა და სტრესის მართვა;

ლიდერობა და ლიდერის უნარ-ჩვევბი;

დროის მართვა;

საჯარო გამოსვლები და პრეზენტაციის უნარები; 

კვლევები; (კონტენტ ანალიზი, SWOT ანალიზი, ფოკუს ჯგუფები . . )

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა;

ორგანიზაციის პროექტირება;

სტრატეგიული დაგეგმვა;

სამუშაოს ანალიზი, არსი და მისი მნიშვნელობა;

პერსონალის მართვის ეფექტიანი სისტემის შექმნა;

კორპორატიული კულტურა;

სამუშაოს შესრულების შეფასების მეთოდები და მართვა;

მოტივაციის სისტემის განსაზღვრა;

პროექტების მართვა,

ფსიქოლოგიური ასპექტების განსაზღვრა.

 ტრენინგისა დასრულების შემდეგა გაიცემა სერტიფიკატი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 20 აკადემიური საათი

კურსის დღეები და საათები მორგებული იქნება მსმენელთა ინტერესების გათვალისწინებით.

კურსის საფასური - 200 ლარი;

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 23 მაისი . . მიმდინარეობს რეგისტრაცია

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გთავაზობთ მასტერკლასს,რჩევებს და რეკომენდაციებს ექპერტისგან განათლების საკითხებში )

მისამართი: ჭოველიძის ( ყოფილი ბელინკის ) 22
5 99 94 66 05 / 599 92 60 33


 

მ ა ლ ტ ი ს საერთაშორისო ინგლისური ენის სკოლებში

ინტენსიური ინგლისური ენის კურსები.

კომპანია „VIPR„/მალტის წარმომადგენლობა, მალტაზე ქართული კულტურის ცენტრი „ Eurogeorgia Malta გთავაზობთ: საგანმანათლებლო ტურს ხმელთაშუაზღვის ულამაზეს კუნძულ მალტაზე.

საგანმანათლებლო ტური მოიცვას:

• მალტის საერთაშორისო ინგლისური ენის სკოლებში ინტენსიური ინგლისური ენის კურსები ( ყოველდღე 9.00 სთ - 13. 00სთ)
• ხანგრძლივობა: ორი კვირა ( 30 ივლისი - 12 აგვისტო)
• 4 * სასტუმრო ( დილის საუზმით);
• ტრანსფერი;
• სახელმძღვანელოები;
• საერთაშორისო სერტიფიკატი;
• ექსკურსიები;
• სავიზო მომსახურება.

ტურის ღირებულება: 880 ევრო

ღირებულებაში არ შედის ავიაბილეთი

დაგვიკავშირდით: ( საბუთების შეტანის ბოლო ვადა 3 ივლისი)

კომპანია „„VIPR „ ჭოველიძის ( ყოფილი ბელინკის 22)

5 99 94 66 05