ჩვენ შესახებ

მალე! VIPR Club  გაიგე მეტი

ბრენდის პლატფორმა

  „VIPR„  პლატფორმა  -  ბრენდის უმნიშვნელოვანესი მონაცემები:

 

იდეა - საჯარო და კერძო სექტორისათვის პორფესიონალი და   წარმატებული კადრები მომზადება.

ბრენდის მამოძრავებელი არსი:  საჭირო რესურსი წარმატებისთვის.

ბრენდის ფილოსფია/ მისია -  საზოგადოებრივი აზრისა და   პროფესიონალთა რეკომენდაციების  

გათვალისწინებით,  „„VIPR„  გახდეს სწორად წარმართული კომუნიკაციური პროცესების  მართვის ორგანიზაცია.

ღირებულებები:  პროფესიონალიზმი, ხარისხი, პრესტიჟი,  კომფორტი, კრეატიულობა.

პოზიციონირება:  ტრენინგისა და ღონისძიებათა    მართვის ცნეტრში  „VIPR„    საიმედო ხარისხი და  პროფესიონალიზმი  ფასობს.

დაპირება   რეკომენდაციების მიღება და     ღონისძიებების მართვა როფესიონალებთან ერთად.

სლოგანი:   გაიპიარე შენი ცხოვრებაShare