კონსულტაციები

მალე! VIPR Club  გაიგე მეტი

 

საკონსულტაციო მომსახურება კვლევები მარკეტინგი ბერნდინგი - ბერენდ პლატფორმა

სტრატეგიის შემუშავება

პრობლემათა იდენტიფიკაცია

პერსონათა ინტერვიუირება

სეგმენეტის განსაზღვა

სასპონსორო პაკეტის მომზადება

პრომო აქციის გეგმის შემუშავება

პრესრელიზი,

ანონსები

კონტენტ ანალიზი

SWOT ანალიზი

PEST ანალიზი

SMART კონცეფცია

 

 

 

 

ბაზრის შესწავლა

მარკეტინგული კომუნიკაციები,

აუდიტი

 

 

 

 

 

კომპანიის შესწავლა /ინტერვიუირება

პოზიციონირების, არისის განსაზღვრა

სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება

კონკურენტების გამოვლენა,

რებრენდინგი,

Brand Book

 

 

Share